Steg 1 av totalt 6.  

2017-11-20
Information om inloggning kan du få här!

Välkommen till ditt studieval inför detta läsår 2017!


 
AnvändarID  
Lösenord
Besökare: 2943.
Inlämnade Studieval: 1408. Ändrade Studieval: 364.
Öppet för val:Se respektive gymnasium Huddingegymnasiet 140407-140423Östra gymnasiet 170216-170331
Huddingegymnasiet  
Östra gymnasiet  
  
AppStart: 2017-11-20 11:01:06
Antal nbOfSchoolUnits: 35
Antal nbOfUrvalUnits: 8
Antal nbOfKlasserUnits: 0
studentSchool: Östra gymnasiet;Huddingegymnasiet;Sågbäcksgymnasiet

Val_Period: 17/18

Akt_Period: 16/17

Valdatum: 110101

IfMixedInfo: true

nbOfProgVal: 1

ifShowInr00: false

DBTempTable: false

MixedInfoSavesInAnteckning: 2

ifNewKolExists: true

visaLosenPaKallelse: true

ifOnlyOneSave: false

ShowStudyPlan: false

TaBortStudievalsknapp: false

ShowStudentUserId: