Steg 1 av totalt 6.  

2019-06-27
Information om inloggning kan du få här!

Välkommen till ditt studieval inför läsår 2019/2020.


 
AnvändarID  
Lösenord
Besökare: 9779.
Inlämnade Studieval: 3708. Ändrade Studieval: 976.
Öppet för val:Se respektive gymnasium Huddingegymnasiet 140407-140423Östra gymnasiet 190204-190315 sågbäcksgymnasiet 171204-171207
Huddingegymnasiet  
Östra gymnasiet Sågbäcksgymnasiet 
  
AppStart: 2019-06-27 03:49:34
Antal nbOfSchoolUnits: 40
Antal nbOfUrvalUnits: 9
Antal nbOfKlasserUnits: 0
studentSchool: Östra gymnasiet;Huddingegymnasiet;Sågbäcksgymnasiet

Val_Period: 19/20

Akt_Period: 18/19

Valdatum: 110101

IfMixedInfo: true

nbOfProgVal: 1

ifShowInr00: false

DBTempTable: false

MixedInfoSavesInAnteckning: 2

ifNewKolExists: true

visaLosenPaKallelse: true

ifOnlyOneSave: false

ShowStudyPlan: false

TaBortStudievalsknapp: false

ShowStudentUserId: