Ansökan om förskoleplats
 
Här kan du göra ansökan om plats i Huddinge kommuns förskoleverksamhet, detta gäller även de enskilda förskolorna.

Innan du börjar göra din ansökan är det viktigt att du har en uppfattning om vilka förskolor eller familjedaghem du vill ställa ditt barn i kö till. Du kan göra ansökan både till kommunala och enskilda förskolor.
Med enskild verksamhet menas en enhet som ägs och drivs i alternativ/privat regi. För denna verksamhet gäller samma taxor och regler som för kommunala verksamheter.

 
 
 
 
 
 
 
 


Close Help